Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "Barska" otrzymało dotację na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zgodnie z umową POIR.03.04.00-04-018/20-00 w kwocie 220 979,31 złotych.