Centrum Diagnostyczno-Lecznicze „Barska” otrzymało dotację na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie 220 979,31 złotych.