ZESPÓŁ ANESTEZJOLOGICZNY

Zakres oferowanych świadczeń przez lekarzy anestezjologów zatrudnionych w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Barska obejmuje przede wszystkim kwalifikację i przygotowanie anestezjologiczne do planowanych zabiegów operacyjnych i badań diagnostycznych wymagających znieczulenia ogólnego lub przewodowego. Każdy chory przed operacją jest badany przez anestezjologa w celu przygotowania pacjenta do operacji i znieczulenia oraz zmniejszenia lęku przed zabiegiem i skrócenia pobytu w szpitalu. Ocena przedoperacyjna pacjenta określa ryzyko znieczulenia dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta. Doświadczeni anestezjolodzy zatrudnieni w CDL Barska wykonują znieczulenia u pacjentów operowanych w szpitalu jak również znieczulają do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych (w tym ambulatoryjnych). Obowiązkiem zatrudnionych lekarzy anestezjologów jest bieżące jak i pooperacyjne nadzorowanie czynności życiowych w szczególności takich jak: niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji, ostrej niewydolności krążenia, stanów pooperacyjnych przebiegających z niewydolnością co najmniej jednego z układów: (nerwowego, oddechowego, krążenia) oraz innych stanów klinicznych przebiegających z niewydolnością co najmniej jednego z ww. układów. W zakres czynności lekarzy anestezjologów wchodzi również sporządzanie specjalistycznej dokumentacji medycznej.
Lekarze przyjmujący:

lek. med. Andrzej Woźniak

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Jacek Kalinowski

specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia I°

lek. med. Iwona Charemska

specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia I°
Cena konsultacji specjalistycznej:
120.00 zł
Wywiad anestezjologiczny i kwalifikacja do zabiegu:
  • termin wizyty kwalifikacyjnej ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta i jest wskazany pacjentowi przez personel szpitala