HOLTER CIŚNIENIOWY

Badanie polega na pomiarze i rejestracji ciśnienia tętniczego w jednakowych odstępach czasowych w czasie całej doby. Pomiary zwykle wykonywane w odstępach co 15 do 20 min w ciągu dnia i co 30 min w ciągu nocy. Aparat noszony jest przez pacjenta przez całą dobę. Podczas badania pacjent wykonuje normalne codzienne czynności bez jednak większego wysiłku fizycznego. Wyniki pomiaru obejmują średnie i maksymalne wartości ciśnienia tętniczego zmierzonego w trakcie doby. Lekarz kardiolog korzystając z zapisu graficznego urządzenia dzięki możliwości wydruku komputerowego, na podstawie otrzymanych wyników ustala się rozbieżności pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego uzyskiwanymi podczas pomiarów indywidualnych oraz pomiarami w przychodni. Badanie to ma istotne znaczenie w przypadku występowania u pacjenta dużej zmienności ciśnienia tętniczego w trakcie prowadzonego leczenia, pozwala ono bowiem dokonywać dedykowanego doboru leczenia farmakologicznego, bieżącej oceny skuteczności leczenia nadciśnienia i ewentualnej jego modyfikacji a w przypadku braku odpowiedzi lub niewystarczającej odpowiedzi na stosowane leki przeciw nadciśnieniowe, pozwala na ich zmianę. Nadciśnienie tętnicze ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie. Nieleczone doprowadza do zwiększenia obciążenia serca i tętnic i poprzez to powoduje destrukcję układu krążenia. Nadciśnienie tętnicze prowadzi także do przerostu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze może powodować również miażdżycę tętnic w wyniku gromadzenia się w nich cholesterolu w postaci blaszek miażdżycowych. Długotrwałe i nieleczone nadciśnienie tętnicze może skutkować między innymi chorobą wieńcową, niewydolnością lub zawałem serca, udarem, uszkodzenia nerek oraz wieloma innymi chorobami. Holter ciśnieniowy jest dla pacjenta badaniem bezinwazyjnym i bezbolesnym. Ważne jest również, że nie występują żadne powikłania a zatem jest badaniem całkowicie bezpiecznym.
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
  • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
    pn-pt w godzinach 8.00-18.00
  • Połączenie telefoniczne na numer
    (54) 233-40-00
Tryb przyjęć pacjentów:
  • bezpłatnie – w ramach umowy z NFZ w zakresu działania poradni kardiologicznej,
  • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Cena badania:
  • 220.00 zł