KRIOLEZJA

Eliminacja dolegliwości bólowych
Kriolezja to nowoczesna, specjalistyczna technika medyczna umożliwiająca długotrwałą redukcję dolegliwości bólowych, szczególnie w zespołach bólu przewlekłego,  w przypadkach w których wykazano, że są one spowodowane przez nerwy czuciowe. Znajduje ona zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny, takich między innymi jak: neurochirurgia, neurologia, ortopedia, chirurgia, ginekologia czy okulistyka. Najczęstsze w praktyce zastosowanie kriolezji obejmuje leczenie związane z eliminacją przewlekłych schorzeń związanych z:
 • bólem pleców i bólem kończyn dolnych w następstwie patologii stawów kręgosłupa lędźwiowego, rzekomej rwie kulszowej;
 • bólach związanych z więzadłem międzykolcowym lub nerwem pośladkowym górnym;
 • bólem stawu krzyżowo-biodrowego, nerwobólem nerwów pośladków;
 • bólem w różnych postaciach neuropatii obwodowych;
 • bólem w obrębie kończyny górnej w przebiegu zapalenia nerwu nadłopatkowego a  także w bólu w  innych stanach związanych z zapaleniem nerwów obwodowych;
 • syndromem ?łokcia tenisisty? i ?łokcia golfisty” oraz tzw. „ostrogami piętowymi”;
 • zespołem  bolesnego barku;
 • bólem ściany klatki piersiowej związanego z różnymi zaburzeniami, takimi jak nerwiaki po torakotomii, uporczywy ból po złamaniach żeber oraz nerwoból popółpaścowy zlokalizowany w obrębie klatki piersiowej;
Zalety zastosowania zabiegów kriolezji w leczeniu bólu przewlekłego:
 • zabieg o dużym stopniu bezpieczeństwa dla pacjenta, całkowicie odwracalny,
 • szybki powrót pacjenta do normalnej aktywności ? brak potrzeby hospitalizacji,
 • wysoka skuteczność lecznicza: eliminacja lub redukcja bólu na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
 • precyzja wykonanania: zabieg odbywa się pod kontrolą RTG (ramię C) lub USG,
 • procedura przezskórna, mikroinwazyjna, w znieczuleniu miejscowym,
 • zabieg może być powtarzany dowolną ilość razy.

PRP – OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Terapia komórkami macierzystymi
Metodę tą stosuje się przy leczeniu zmian degeneracyjnych i urazowych narządu ruchu takich jak: entezopatia rozścięgna podeszwowego, zwyrodnienie ścięgna Achillesa, łokieć tenisisty, kolano skoczka, przewlekłe zapalenie ścięgna Achillesa, naderwanie przyczepów więzadeł i ścięgien, łokieć golfisty, uszkodzenia stożka rotatorów, uszkodzenia więzadeł krzyżowych, uszkodzenia chrząstki stawowej, wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawów czy uszkodzenia łąkotkowe. Do leczenia używany jest koncentrat autologicznych płytek ludzkiej krwi o dużym stężeniu. Płytki krwi uwalniają wiele czynników wzrostu odpowiedzialnych za procesy gojenia oraz odnowy tkanek. W trakcie zabiegu pobierana jest krew własna pacjenta. Choremu podawany jest jego własny materiał biologiczny, co nie wpływa na występowanie nieprawidłowych reakcji immunologicznych. Terapia ma na celu wywołanie zamierzonego stanu zapalnego, który to kolano skoczka ułatwia gojenie się tkanek. Komórki macierzyste regenerują na bieżąco uszkodzenia powstałe w różnych tkankach. Podane do poszczególnych tkanek przybierają ich postać. Jeśli zostaną podane do tkanki kostnej, to przybierają postać komórek kostnych, a do tkanki mięśniowej ? mięśniowych. W przypadku, gdy komórka jest nietolerowana mechanizm obronny organizmu sam ją eliminuje. Metoda ta jest bardzo skuteczna ponieważ we krwi obwodowej komórek macierzystych jest najwięcej, więcej niż w krwi pępowinowej bądź szpiku kostnym, w związku z tym terapia wykorzystująca te komórki jest najbardziej powszechna i racjonalna. Badanie polega na pobraniu ok 10 ml krwi żylnej, którą rozdziela się na frakcje w spcjalnej wirówce. W dalszej kolejności separowany jest wysokoskoncentrowany ekstrakt osocza bogatego w czynniki wzrostu, który podaje się pacjentowi do chorego stawu lub innego miejsca. W razie konieczności podanie ekstraktu osocza poprzedza się badaniem ultrasonograficznym, celem precyzyjnego ustalenia miejsca jego podania. Kwalifikację pacjenta do zabiegu PRP odbywa się zawsze w trakcie badania lekarskiego poprzedzającego terapię.
StawOn

Kwas hialuronowy do podania dostawowego wpływający na lepkość i elastyczność płynu stawowego

Skuteczność:

 • zmniejsza ból w stawie
 • poprawia zdolność ruchu w zmienionym chorobowo stawie bez konieczności podejmowania działania ogólnoustrojowego.

Bezpieczeństwo – kwas hialuronowy pochodzący z biofermentacji, niemodyfikowany chemicznie Kwas hialuronowy pochodzący z fermentacji jest hipoalergiczny vs kwasy pochodzenia zwierzęcego (alergenność wynikająca ze śladowych ilości białek pochodzenia zwierzęcego)

Wygoda

 • pojedyncza iniekcja
 • wysoka koncentracja 60 mg/3ml (2% stężenia)

StawOn jest wyrobem medycznym zawierającym 2% sól sodowa kwasu hialuronowego, który jest składnikiem płynu maziowego i oddziałuje na metabolizm chrząstki stawowej.

StawOn umożliwia tymczasowe uzupełnienie mazi stawowej u pacjentów z zmianami degeneracyjnymi lub mechanicznymi stawów, wywołujące ból i ograniczenie zdolność poruszania się.

Preparat jest podawany jest przez lekarza specjalistę, w jednym cyklu leczenia wykonuje się jedno wstrzyknięcie preparatu StawOn bezpośrednio do jamy stawowej. Z czasem, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, konieczne mogą być następne wstrzyknięcia, aby utrzymać pożądany efekt leczenia. Na podstawie stanu pacjenta lekarz ocenia w procesie leczenia, czy potrzebna jest kolejna dawka preparatu. Leczenie z wykorzystaniem preparatu StawOn jest bardzo skuteczne w poprawie ruchomości stawów i znoszenia dolegliwości bólowych pacjenta.


Tryb przyjęć pacjentów:
odpłatnie ? w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.


Zapisy na badanie możliwe poprzez:
Połączenie telefoniczne na numer (54) 233-40-00

Koszt zabiegu: od 600.00 zł

LECZENIE BIOLOGICZNE

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dokonał się przełom w dziedzinie wiedzy na temat patomechanizmu wielu schorzeń autoimmunologicznych i nowotworowych. Poznano komórkowe czynniki odpowiadające za nasilenie zmian zapalnych, agresywność nowotworów złośliwych czy ich potencjał do tworzenia odległych przerzutów. W świetle licznych badań doświadczalnych stwierdzono, że istnieją specyficzne substancje – cytokiny, produkowane przez zaktywowane komórki układu immunologicznego i warunkujące stopień nasilenia wspomnianych stanów chorobowych. Wpływ cytokin na efektorowe odpowiedzi innych komórek odbywa się poprzez połączenie się ze specyficznymi receptorami na ich powierzchni i tym samym indukcję określonych przemian komórkowych, skutkujących nasileniem zmian chorobowych. Opisany mechanizm ma często wieloetapowy, kaskadowy charakter. Aktualnie najlepiej zidentyfikowane mechanizmy dotyczą chorób zapalnych jelit / IBD /: choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ; łuszczycy, chorób reumatoidalnych, nowotworów krwi / np. przewlekła białaczka szpikowa / i niektórych nowotworów narządowych / m.in rak żołądka, rak piersi /. Odkrycie powyższych mechanizmów spowodowało rozkwit badań naukowych, mających na celu stworzenie substancji mogących hamować rozwój choroby poprzez inaktywację określonych cytokin lub uniemożliwienie ich działania poprzez blokowanie specyficznych receptorów błonowych. Metodą inżynierii genetycznej zsyntetyzowano wiele przeciwciał monoklonalnych o takich właściwościach. Wszystkie produkty o takim działaniu i sposobie produkcji określa się mianem leków biologicznych. Dalsze badania kliniczne udowodniły ich skuteczność in vivo, substancje te są dziś zarejestrowanymi na całym świecie lekami, a wykorzystanie ich w terapii stało się przełomem w leczeniu wielu chorób. Inne, nowopowstałe substancje biologiczne są aktualnie przedmiotem badań klinicznych II i III fazy, mających wykazać ich skuteczność i możliwość powszechnego stosowania w leczeniu pacjentów. W przypadku chorób zapalnych jelit aktualnie powszechnie stosuje się dwa preparaty: infliximab i adalimumab. Oba są przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów alfa / TNFalfa /. TNFalfa uważany jest za centralną cytokinę odpowiedzialną za nasilenie zmian zapalnych w przebiegu IBD. Zastosowanie wspomnianych substancji stanowiło przełom w leczeniu chorób zapalnych jelit, całkowicie zmieniając rokowanie. Pewne ograniczenie stanowi bardzo wysoki koszt terapii. W CDL ?BARSKA? od 9 lat, a więc od momentu wprowadzenia, kontynuowane jest leczenie biologiczne pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w ramach programu lekowego NFZ. Nasze doświadczenia to skuteczne leczenie kilkudziesięciu pacjentów. Cały proces terapeutyczny jest szczegółowo monitorowany, uczestniczymy również w programie Sekcji Jelitowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii mającym na celu ocenę bezpieczeństwa terapii. Aktualnie stosowane leki to adalimumab – podawany podskórnie i infliximab podawany we wlewach dożylnych.
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt: 54 233 40 22

EXOGEN ?

Przyspieszenie zrostu kości
Jest ultradźwiękowym systemem przyspieszającym proces gojenia kości. Urządzenie EXOGEN przeznaczone jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych (z wyłączeniem obszaru kręgów oraz czaszki) obejmującego leczenie opóźnionego zrastania kości, braku zrostu, złamań przeciążeniowych oraz zespolenia stawów. Urządzenie EXOGEN wskazane jest również do przyspieszania procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu kostnego i naprawy w zabiegach osteogenezy dystrakcyjnej. Za brak zrostu uznaje się sytuację, gdy miejsce złamania nie wykazuje widocznych oznak postępu procesu gojenia.
Więcej informacji na stronie:

exogen.com/pol

BONVIVA ?

Farmakologiczne leczenie osteoporozy.
Istotą farmakologicznego leczenia osteoporozy jest dążenie do zmniejszenia ryzyka złamań kości, co osiąga się poprzez pobudzanie osteoblastów (komórek kościotwórczych) oraz hamowanie osteoklastów (komórek mających zdolność rozpuszczania i resorpcji tkanki kostnej). Oprócz preparatów wapnia i witaminy D3 stosuje się leki zawierajace substancje z grupy bifosforanów, mające zdolność hamowania resorpcji (powolnego wchłaniania składników mineralnych) kości. Lekiem z grupy bifosforanów jest Bonviva produkowana przez szwajcarski koncern farmaceutyczny Roche. Bonviva dostępna jest postaci tabletek (2,5 mg, 150 mg) lub roztworu do wstrzyknięć w napełnionych fabrycznie strzykawkach (3 mg/3 ml). Substancją czynną preparatu jest kwas ibandronowy (acidum ibandronicum). Stosuje się go w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje ryzyko złamań. W badaniach klinicznych pacjentów przyjmujących Bonviva wykazano wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego oraz kości udowej oraz przeciwzłamaniowy efekt działania w zakresie kręgosłupa a u osób z zaawansowaną osteoporozą – w zakresie złamań pozakręgosłupowych. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę a kurację zleca lekarz-ortopeda po badaniu gęstości kości. Uzupełniająco zalecane jest podawanie preparatów witaminy D i wapnia, jeżeli ich zawartość w diecie nie jest wystarczająca. Bonviva jest lekiem niepodlegajacym refundacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Podanie leku odbywa się dożylnie, w warunkach szpitalnych i pacjent pozostaje w szpitalu ok 2 godzin.

LIPOCELL

terapia komórkami macierzystymi

Najważniejsze informacje

Komórki macierzyste to specjalny rodzaj komórek, które posiadają zdolność do odnawiania swojej puli a także, a może przede wszystkim, do różnicowania w komórki dowolnie wyspecjalizowane. Ich niesamowity potencjał regeneracyjny już dziś jest szeroko wykorzystywany w medycynie, również w ortopedii, w leczeniu między innymi:

 • zmian degeneracyjnych stawów i ścięgien;
 • schorzeń takich jak: łokieć golfisty, tenisisty, kolano skoczka

Terapia bazująca na preparatach bogatych w mezenchymalne komórki macierzyste jest małoinwazyjna, całkowicie bezpieczna i niewymagająca hospitalizacji

Czym jest LIPOCELL?

Lipocell jest to zestaw do oczyszczania i wzmacniania potencjału regeneracyjnego tkanki tłuszczowej ? tkanki nadzwyczaj bogatej w mezenchymalne komórki macierzyste. Mechanizm Lipocell nie wymaga wirowania, minimalizując w ten sposób stres i uszkodzenia w komórkach. Na proces oczyszczania składa się dializa na membranie, połączona z fazą przemywania, które oczyszczają tkankę tłuszczową bogatą w mezenchymalne komórki macierzyste z produktów ubocznych, takich jak krew i lipidy. Co ważne, cały proces odbywa się bardzo wydajnie a jednocześnie zachowuje wysoki potencjał macierzysty komórek. Po procesowaniu, produkt końcowy można w łatwy sposób podać dostawowo, gdzie może on stymulować procesy naprawcze.

Właściwości preparatu po użyciu LIPOCELL

Celem systemu oczyszczania Lipocell jest zachowanie wysokiego potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych (zamiast zwiększania ich ilości). Ostateczna liczba komórek zależy od charakterystyki pacjenta, a także miejsca pobrania. Warto jednak zaznaczyć, że tłuszcz jest jedną z najbogatszych tkanek pod względem zawartości mezenchymalnych komórek macierzystych, które mogą reagować na bodźce pochodzące ze zdegenerowanych tkanek, uwalniając cząsteczki takie jak czynniki wzrostu i cytokiny przeciwzapalne, przyspieszając tym samym gojenie. System Lipocell jest w stanie wyizolować około 5000 do 200 000 komórek macierzystych z 1 grama tkanki tłuszczowej.

Technologia LIPOCELL ? charakterystyka

Mała inwazyjność i ingerencja w tkankę tłuszczową

całkowite oczyszczenie przygotowywanego preparatu z krwi i pozostałości płynnej frakcji oleju, które mogłyby prowadzić do zaostrzenia stanów zapalnych po podaniu,

zastosowanie obiegu zamkniętego, procedura w warunkach sterylnych.

LIPOCELL w ortopedii i medycynie sportowej

GŁÓWNE wskazania do zastosowania LIPOCELL:

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów na różnym etapie zaawansowania
 • Stawy rzekome
 • Torbiele kości
 • Martwica kości
 • Uszkodzenia i zapalenia ścięgien
 • Wady i uszkodzenia chrząstki stawowej

Produkt uzyskany za pomocą zestawu Lipocell może być stosowany w celu zapobiegania skomplikowanym zabiegom lub do wspierania procesu leczenia po przeprowadzonych operacjach, zmniejszając ból pooperacyjny oraz przyspieszając gojenie (np. kiedy za późno na kolejną artroskopię a za wcześnie na całkowitą protezę).

Na czym polega terapia komórkami macierzystymi uzyskanymi za pomocą zestawu Lipocell?

Procedura Lipocell polega na pobraniu tkanki tłuszczowej z wybranej okolicy, podczas minimalnej liposukcji. Następnie, po krótkim przygotowaniu tkanki tłuszczowej poprzez jej oczyszczenie za pomocą zestawu Lipocell, gotowy preparat podaje się do chorobowo zmienionego miejsca za pomocą iniekcji.

Podawany preparat, który jest oczyszczoną tkanką tłuszczową o podniesionym potencjale regeneracyjnym, wzmacnia naturalne procesy regeneracyjne organizmu. Zabieg może odbywać się w znieczuleniu miejscowym lub u osób bardziej wrażliwych, w znieczuleniu ogólnym. Użycie Lipocell nie wymaga późniejszej hospitalizacji oraz umożliwia wyjście pacjenta do domu w ciągu kilku godzin po zakończonym zabiegu.

Film prezentujący LIPOCELL


Tryb przyjęć pacjentów:
odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zapisy na badanie możliwe poprzez:
 • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala pn-pt w godzinach 8.00-18.00
 • Połączenie telefoniczne na numer (54) 233-40-00

Koszt zabiegu: od 7000.00 zł