ŚWIADCZENIA MEDYCYNY PRACY

Wykorzystując duże doświadczenie posiadane przez CDL Barska w oferowaniu profesjonalnych usług medycznych, jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych długoletnich kontrahentów, w spełnieniu przez nich obowiązku zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej, nałożonemu na wszystkich pracodawców ustawą z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy, oferujemy profilaktyczną opiekę nad pracownikami w zakresie:
 • badań profilaktycznych pracowników wynikające z kodeksu pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych,
 • badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badań kandydatów na kierowców do prawa jazdy,
 • badań kierowców wszystkich kategorii
 • specjalistycznych badań dotyczących wybranych stanowisk pracy (badania neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne)
 • w razie potrzeby badania diagnostyczne takie jak: EKG, próba wysiłkowa, USG, badanie słuchu, spirometria, audiometria, pole widzenia etc.
 • Wydawanie orzeczeń lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy
W trakcie udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne.
Badania wstępne dla:
 • ubiegających się o pracę i zatrudnianych pracowników przed przyjęciem do pracy,
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki,
 • dla zatrudnionych pracowników gdy na stanowiskach pojawiły się nowe narażenia,
 • dla pracowników młodocianych.
Badania okresowe dla:
 • dotyczące wszystkich zatrudnionych, którym kończy się ważność wcześniej wykonanego badania.
Badania kontrolne dla:
 • pracowników, po długotrwałym zwolnieniu lekarskim (dłużej niż 30 dni), chcącym wznowić wykonywaną pracę.
Lekarze przyjmujący:

lek. med. Justyna Kalinowska

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
Tryb przyjęć pacjentów:
 • odpłatnie – dla indywidualnie zgłaszających się pracowników
 • nieodpłatnie – dla pracowników, których pracodawca zawarł umowę z CDL Barska
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
 • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
  pn-pt w godzinach 8.00-18.00
 • Internet z wykorzystaniem zakładki
  Rejestracja Online
 • Połączenie telefoniczne na numer
  (54) 233-40-00
Cena konsultacji specjalistycznej:
100.00 zł (wizyta indywidualna)