NEUROCHIRURGIA cena
Porada neurochirurgiczna 180zł/350 zł
Zabieg operacyjny odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zabieg + pobyt)

Mikrodiscektomia lędźwiowa (I poziom)

8000 – 13 600 zł
Zabieg operacyjny odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zabieg + pobyt)

Odbarczenie kostne kanału kręgowego (I poziom)

13 600 zł
Zabieg operacyjny odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zabieg + pobyt)

Stabilizacja międzykolczysta z implantem (I poziom)

16 400 zł
Zabieg operacyjny odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Kriolezja wyrostków stawowych

Cena ustalana indywidualnie

po konsultacji ze specjalistą

Zabieg operacyjny odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zabieg + pobyt)

Reoperacja odcinka lędźwiowego (I poziom)

18 900 zł
Cieśń nadgarstka 1 200 zł
Mikrodekompresja ( I poziom ) 10 000 zł
Reoperacja Cena ustalana indywidualnie

po konsultacji ze specjalistą

Podane powyżej ceny za usługi medyczne, mogą ulec zmianie po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu przez lekarza wykonującego zabieg.