PRACOWNIA ENDOSKOPII

W strukturach szpitala funkcjonuje Pracownia Endoskopowa wyposażona w nowoczesne wideoendoskopy, umożliwiające wykonywanie zarówno badań diagnostycznych jak i procedur terapeutycznych.

Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu badań endoskopowych. Doświadczenie to wynika między innym z dużej ilości realizowanych badań, których rocznie wykonujemy ok. 2000. Dzięki zatrudnianiu profesjonalnej kadry medycznej (lekarze, pielęgniarki) zapewniamy w ramach prowadzonych badań wysoką trafność rozpoznań diagnostycznych i możliwość skutecznego leczenia stwierdzonych schorzeń. W przypadku wątpliwości diagnostycznych, w szczególności w trakcie prowadzenia badań klinicznych, mamy możliwość konsultowania on- line uzyskanych obrazów endoskopowych z innymi centrami medycznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Endoskopia

Endoskopia jest metodą diagnostyczną polegającą na bezpośrednim oglądaniu wnętrza badanego narządu. Obecnie jest szeroko stosowana w medycynie, znajdując zastosowanie m.in.. w chirurgii (laparoskopia), ortopedii (artroskopia), urologii (cystoskopia), pulmonologii (bronchoskopia) oraz gastroenterologii (gastro- oraz kolonoskopia). W poprzednich latach stosowano aparaty wykorzystujące technologię optyczną, co przypominało nieco oglądanie przez dziurkę od klucza. Obecnie standardem jest wideoendoskopia, gdzie oko zastąpiła cyfrowa kamera wraz z systemem transmisji obrazu. Endoskopia umożliwia bezpośrednią ocenę badanego narządu oraz, co niezwykle istotne, pozwala na jednoczesne pobranie wycinków śluzówki do badania histologicznego (diagnostyka nowotworów) oraz zastosowanie metod terapeutycznych np. usunięcia polipów czy hamowania krwawień. Tych możliwości nie posiadają inne techniki diagnostyczne jak np. tradycyjne badania radiologiczne czy tomografia komputerowa. Leczenie z wykorzystaniem technik endoskopowych eliminuje konieczność wykonywania zabiegów operacyjnych, długotrwałego pobytu w szpitalu, jest więc mniej obciążające dla pacjenta.
Sprzęt

Używamy nowego sprzętu japońskiej firmy PENTAX, dysponujemy dwoma niezależnymi stanowiskami do wykonywania badań endoskopowych zarówno górnego (przełyk, żołądek, dwunastnica) jak i dolnego odcinka (jelito grube i końcowa część jelita cienkiego) przewodu pokarmowego. Posiadamy profesjonalny system archiwizacji, umożliwiający wykonanie cyfrowego zapisu przebiegu badania i wykonanych zabiegów terapeutycznych (zdjęcia, film wideo). Archiwizacja obrazów umożliwia późniejsze porównywanie ewentualnych kolejnych badań, pozwala na dodatkowe konsultacje nie wymagając ponownego badania, umożliwia wykonanie zapisu na płycie DVD.
W przypadku konieczności wykonania zabiegów terapeutycznych stosujemy nowoczesną diatermię endoskopową, wykorzystującą zarówno koagulacje klasyczna (bipolarna) jak i koagulacje w plaźmie argonowej (APC), używamy jednorazowego osprzętu firmy Cook. Pracownia wyposażona jest w pełni zautomatyzowane myjnie endoskopowe, zapewniające pełną dezynfekcję używanego sprzętu, a więc gwarancję bezpieczeństwa dla pacjenta. W procesie mycia i dezynfekcji niszczone są wszystkie drobnoustroje tzn. bakterie, wirusy (w tym wirusy zapalenia wątroby i AIDS) oraz grzyby.
Badania

Oferujemy Państwu możliwość wykonania badań diagnostycznych oraz endoskopowego leczenia schorzeń przewodu pokarmowego:
 • gastrofiberoskopia
 • kolonofiberoskopia
 • polipektomia endoskopowa
 • leczenie zmian naczyniowych i tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
 • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
  pn-pt w godzinach 8.00-18.00
 • Połączenie telefoniczne na numer
  (54) 233-40-00
Tryb przyjęć pacjentów:
 • bezpłatnie – w ramach umowy z NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Cena badania:
 • 460.00/660.00 zł