PRÓBA WYSIŁKOWA

Badanie to jest jednym z badań wykonywanych w ramach diagnostyki kardiologicznej. Wykonywane ono jest na bieżni ruchomej. EKG wysiłkowe pokazuje, jak pracuje serce, gdy jest obciążone wysiłkiem fizycznym. To badanie, zwane też próbą wysiłkową, wykonuje się u osób z chorobą wieńcową czy zaburzeniami rytmu serca. Na klatce piersiowej pacjenta umieszcza się elektrody, które rejestrują zapis EKG. Próba wysiłkowa polega na stopniowym zwiększaniu wysiłku badanego poprzez zmianę szybkości przesuwu bieżni. Próbę wysiłkową kończy się po uzyskaniu zakładanej dla wieku badanego pacjenta częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG, które są wskazaniem do przerwania badania. Jest niezbędne, gdy należy ustalić przyczyny zaburzeń rytmu serca. Umożliwia określenie rokowania u pacjentów po zawale serca czy po zabiegach na tętnicach wieńcowych, jak również pozwala poznać poziom wysiłku fizycznego, jakiego badany pacjent nie powinien przekraczać w codziennym życiu. Szczegółowa analiza danych zebranych podczas badania pozwala ocenić prawidłowość pracy serca, wdrożyć leczenie farmakologiczne lub skierować pacjenta na leczenie operacyjne. W Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Barska próbę wysiłkową wykonuje się w poradni kardiologicznej pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
  • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
    pn-pt w godzinach 8.00-18.00
  • Połączenie telefoniczne na numer
    (54) 233-40-00
Tryb przyjęć pacjentów:
  • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Cena badania:
  • 290.00 zł