PORADNIA PROKTOLOGICZNA

Porad w poradni udziela dr hab. n. med. Radzisław Trzciński, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii, doktor habilitowany nauk medycznych będący Zastępcą Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dr n. med. Radzisław Trzciński jest autorem lub współautorem 69 prac naukowych, jak również 18 rozdziałów w książkach i podręcznikach. Odbył On również staże zagraniczne w najlepszych klinikach chirurgicznych i proktologicznych na świecie: The Cleveland Clinic Fundation, Departament of Colorectal Surgery (Ohio, USA), The University of Birmingham, Queen Elizabeth Hospital (Birmingham, UK), St. Mark`s Hospital & Academic Institute (Londyn, UK).
W poradni udzielane są odpłatne usługi diagnostyczne – lecznicze w zakresie chorób jelita grubego i odbytnicy. Do najczęstszych schorzeń tego typu należą ropne wycieki z odbytnicy, zmiany ropne sączące w okolicy odbytu, ropnie płytkie i głębokie, bóle odbytnicy, a także nietrzymanie stolca i gazów związane z wiekiem, po urazach oraz po porodach, a także krwawienia. Jedną z wielu metod diagnostyki jest USG  przezodbytnicze. W naszej poradni prowadzimy leczenie ambulatoryjne pacjentów, których schorzenia nie kwalifikują się do zabiegów operacyjnych. W celach diagnostycznych wykonuje się również rektoskopię czyli wziernikowane kanału odbytu i odbytnicy. Istnieje możliwość nieoperacyjnego usunięcia żylaków odbytu. Możliwe są także konsultacje kwalifikacyjne dla pacjentów przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz wizyty kontrolne po odbytych zabiegach. W poradni są diagnozowane i  leczone m.in. takie schorzenia jak: hemoroidy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, szczeliny odbytu, ropnie okołoodbytnicze, przetoki okołoodbytnicze, wypadanie odbytnicy, nietrzymanie stolca, kłykciny kończyste, zatoka włosowa (torbiel pilonidalna), krwawienia z odbytu, zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha, zespół jelita nadwrażliwego, choroba uchyłkowa jelita grubego, polipy jelita grubego i odbytnicy,  rak jelita grubego i odbytnicy
Lekarze przyjmujący:

dr hab. n. med. Radzisław Trzciński

specjalista chirurgii ogólnej
Tryb przyjęć pacjentów:
  • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
  • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
    pn-pt w godzinach 8.00-18.00
  • Połączenie telefoniczne na numer
    (54) 233-40-00
Cena konsultacji specjalistycznej:
350.00 zł.