Poniżej przedstawiamy protokół wybory najkorzystniejszej oferty na zakup USG

protokół wyboru