PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych, oraz poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w CDL Barska udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia farmakologicznego problemów i zaburzeń psychicznych u pacjentów dorosłych, oraz niepełnoletnich (w całym spektrum wieku rozwojowego).
Pomoc psychiatryczna (w tym także dziecięca) udzielana jest m.in. w zakresie:
– zaburzeń afektywnych,
– zaburzeń z kręgu schizofrenii,
– zaburzeń lękowych,
– zaburzeń osobowości,
– zaburzeń zachowania i emocjonalnych,
– zaburzeń odżywiania,
– całościowych zaburzeń rozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD)
– zaburzeń adaptacyjnych.
W poradni udzielane są odpłatne porady w zakresie zdrowia psychicznego. Porad udziela dr n. med. Natalia Kolesińska – lekarz psychiatra, specjalizacja z psychiatrii dzieci i młodzieży.
Lekarze przyjmujący:

dr n. med. Natalia Kolesińska

specjalizacja psychiatria
Tryb przyjęć pacjentów:
  • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
  • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
    pn-pt w godzinach 8.00-18.00
  • Internet z wykorzystaniem zakładki
    Rejestracja Online
  • Połączenie telefoniczne na numer
    (54) 233-40-00
Cena konsultacji specjalistycznej:
Pierwsza wizyta – 180.00 zł
Kolejna wizyta – 150.00 zł