UROLOGIA cena
Porada urologiczna 250 zł
Porada urologiczna z badaniem USG układu moczowego przezpowłokowym 300 zł
Koagulacja kłykcin narządów płciowych bez badania HP (zależnie od rozległości) 450 – 1000 zł
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra 180 zł
Operacja stulejki (dorośli) 1500 -2500zł
Operacja wydłużenia krótkiego wędzidełka napletka 500 zł
Operacja wodniaka jądra, torbieli najądrza lub powrózka nasiennego 1900 zł
Jednostronna operacja żylaków powrózka nasiennego (sp. Palomo) 1300 zł
Jednostronna operacja żylaków powrózka nasiennego (sp. laparoskopowym) 1750 zł
Wycięcie mięska cewkowego u kobiet 300 zł
Usunięcie cewnika Foley’a z pęcherza 40 zł
Założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego (wliczony koszt cewnika) 150 zł
Cystoskopia bez znieczulenia, bez badania HP 320 zł
Wymiana cewnika w przetoce nadłonowej (wliczony koszt cewnika) 170 zł
Wytworzenie punkcyjnej przetoki pęcherzowo ? skórnej (wliczony koszt Cystofix’u) 550 zł
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego z badaniem HP (TURT) 2100 zł
Elektrosekcja przezcewkowa prostaty z badaniem HP (TURP) 2300 zł
Przezcewkowe nacięcie stercza (TUIP) 1500 zł
Endoskopowe nacięcie ureterocele (torbieli ujścia moczowodu) 1200 zł
Przezcewkowe skruszenie małych kamieni w pęcherzu moczowym 1350 zł
Operacyjne usunięcie kamienia z pęcherza moczowego 1400 zł
Przezcewkowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej (sp. Sachse) 1350 zł
Operacja nietrzymania moczu u kobiet techniką TVT (wliczony koszt taśmy) 2900 zł
Założenie lub wymiana cewnika J-J w pojedynczym moczowodzie 950 zł
Założenie lub wymiana cewnika J-J w obu moczowodach 1500 zł
Usunięcie kamienia z moczowodu 3100 zł
Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki z badaniem HP 650 zł
Fenestracja laparoskopowa torbieli nerki 1750 zł
Nefrostomia przezskórna (włącznie z kosztem „Nephrofix”) 780 zł
Znieczulenie anestezjologiczne 210 zł

Podane powyżej ceny za usługi medyczne, mogą ulec zmianie po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu przez lekarza wykonującego zabieg.