Poniżej przedstawiamy protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup KTG

Protokół wyboru