Poniżej zamieszczono pełną wersję zapytania ofertowego

pełna wersja zapytania ofertowego