BADANIA URODYNAMICZNE

Jednym z problemów zdrowotnym u kobiet w różnym wieku, szczególnie po 60 roku życia jest nietrzymanie moczu. Schorzenie to jest dość powszechne ponieważ dotyczy 50-60% Pań. Dolegliwość ta pogarsza jakość życia kobiety i utrudnia życie osobiste i zawodowe. Rozpoznanie na wczesnym etapie przyczyn choroby pozwala na wdrożenie właściwego leczenia, które nie zawsze musi być leczeniem operacyjnym. Terapia farmakologiczna i odpowiednie ćwiczenia mogą znosić dolegliwości i poprawiać komfort życia kobiety. Dostrzegając ten problem zdrowotny Centrum Diagnostyczno ? Lecznicze Barska oferuje swoim pacjentkom możliwość prowadzenia diagnostyki i leczenia w tym zakresie. Badanie urodynamiczne służy przede wszystkim ocenie czynności narządów dolnych dróg moczowych. Wykonuje się je najczęściej jako badanie diagnostyczne w zakresie nietrzymania moczu. Umożliwia prawidłową i trafną kwalifikację do ewentualnego zabiegu eliminującego to schorzenie. Stosowane jest również jako diagnostyka innych schorzeń układu moczowego takich jak: częstomocz, parcia naglące czy zaleganie moczu. Badanie urodynamiczne znajduje również zastosowanie przy przetrwałym nietrzymaniu moczu po wcześniejszym leczeniu operacyjnym, w tym technikami taśmy podcewkowej (TOT, TVT, mini-sling) lub po usunięciu narządu rodnego (macicy). U mężczyzn badanie to wykonuje się przed zabiegami usunięcia gruczolaka prostaty. Polega na  wprowadzeniu do pęcherza cewnika w celu wypełnienia pęcherza moczowego solą fizjologiczną lub wodą destylowaną. Następnie w trakcie badania dokonuje się kompleksowej oceny czynności funkcjonowania dolnego odcinka układu moczowego poprzez:

 • pomiar szybkości przepływu moczu podczas mikcji (uroflowmetria),
 • rejestrację ciśnienia śródpęcherzowego oraz śródbrzusznego (cystometria),
 • pomiar ciśnienia wzdłuż cewki moczowej (profilometria cewkowa).
Czas trwania badania: 40-60 min
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
 • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
  pn-pt w godzinach 8.00-18.00
 • Połączenie telefoniczne na numer
  (54) 233-40-00
Tryb przyjęć pacjentów:
 • bezpłatnie – w ramach umowy z NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Cena badania:
 • 400.00 zł