PORADNIA PULMUNOLOGICZNA

Poradnia Pulmonologiczna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z chorobami płuc. Badania pacjentów, w tym badania spirometryczne, wykonywane są przez fachowy personel medyczny pod ścisłym nadzorem lekarzy specjalistów, którzy w trakcie specjalistycznych konsultacji interpretują oceny wyników badań laboratoryjnych i radiologicznych. W zależności od stanu zdrowia pacjent kierowany jest na badania uzupełniające a w razie konieczności także na konsultacje u innych lekarzy specjalistów. W poradni przede wszystkim diagnozujemy i podejmujemy leczenie w przypadku stwierdzonych zmian radiologicznych w płucach i śródpiersiu (grzybice, gruźlica czy zmiany rozsiane) oraz objawów ze strony układu oddechowego. Najczęstszymi wskazaniami do leczenia ze strony układu oddechowego są: bóle w okolicy klatki piersiowej, duszność, nietolerancja wysiłku, długo utrzymujący się kaszel, krwioplucie itp. W razie stwierdzonych schorzeń niekwalifikujących się do leczenia szpitalnego prowadzimy leczenie zachowawcze w trybie ambulatoryjnym.
Lekarze przyjmujący:

lek. med. Joanna Olejniczak – Wielgomas

choroby wewnętrzne I°, specjalista chorób płuc

lek. med. Beata Retkowska

specjalizacja: choroby płuc I°
Tryb przyjęć pacjentów:
  • bezpłatnie – w ramach umowy z NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
  • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
    pn-pt w godzinach 8.00-18.00
  • Połączenie telefoniczne na numer
    (54) 233-40-00
Cena konsultacji specjalistycznej:
220.00 zł