OKULISTYKA

W Szpitalu Barska wykonywane są procedury okulistyczne w zakresie chirurgii jednego dnia. Leczymy operacyjnie:

Zaćmę – metodą ultradzwiękowej fakoemulsyfikacji
Zaćma usuwana jest ultradźwiękowym fakoemulsyfikatorem przez małe cięcie w rogówce o długosci 2,8 mm. Przez te operacyjną ranę wszczepia się do wnętrza gałki ocznej soczewkę zwijalna. Jest ona wykonana z nowoczesnych materiałów akrylu lub sylikonu. Do operacji stosujemy nieobciążające pacjenta znieczulenie kroplowe. Zabieg trwa od 15 do 20 minut. Nowoczesne materiały i techniki operacyjne oraz małe cięcie znacznie skracają pooperacyjną rehabilitację narządu wzroku minimalizując możliwość wystąpienia powikłań.
Proponujemy także użycie do wszczepiania soczewek specjalnych: typu natural, torycznych, akomodacyjnych oraz multifokalnych.
Wykonujemy również skomplikowane, jednoczasowe zabiegi łączone: zaćmy i jaskry.
Jaskrę – metodą klasycznej trabekulektomii oraz techniką głębokiej sklerektomii nieperforującej
Jaskra ze względu na mnogość klinicznych postaci wymaga stosowania różnych metod operacyjnych. Stosujemy techniki chirurgiczne i laseroterapie. Wykonujemy w jaskrze prostej i przewlekłej trabekulektomię oraz sklerektomię głęboką nieperforujacą z zastosowaniem implantów SK-GEL. W jaskrze wtórnej proponujemy zabieg z wszczepieniem zastawki Ahmeda oraz laserową sklerostomię.
Aparat ochronny oka – powieki, spojówkę
Wykonujemy operacje plastyczne powiek tj.: podwinięcia, odwinięcia, opadania oraz zabiegi usunięcia gradówek, rogów skórnych, brodawek i guzków. W zakresie schorzeń spojówki leczymy operacyjnie skrzydlika, torbiele i guzki. W leczeniu owrzodzeń rogówki proponujemy zabieg z zastosowaniem błony owodniowej.

Lekarze operujący:

lek. med. Marek Kubas

specjalista okulistyki (głównie operacje zaćmy)

lek. med. Marta Lagner

specjalista okulistyki

CENNIK ZABIEGÓW