WŁADZE SPÓŁKI

Władze CDL Barska sp. z o.o. tworzą:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Prezesem jednoosobowego zarządu spółki jest Piotr Łowicki, który posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz sektorem ochrony zdrowia. Pełnił on w przeszłości funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego jak również funkcje Dyrektora Oddziału Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Dyrektora Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia we Włocławku. Piotr Łowicki posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu a także ukończone studia podyplomowe o kierunku zdrowie publiczne. Legitymuje się również dyplomem MBA – Master of Business Administration oraz posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prezes Zarządu pełni swoją funkcję w spółce od 15 lutego 2012 roku.