HOLTER EKG

Badanie Holter EKG (elektrokardigraf) jest badaniem umożliwiającym   całodobową rejestrację parametrów pracy serca z jednoczesną diagnostyką w kierunku ewentualnych zaburzeń rytmu serca. Badanie ekg elektrokardiografem jest  diagnostycznym obrazowaniem pracy serca, gdzie za pomocą elektrod dokonuje się oceny pracy mięśnia sercowego. Otrzymany zapis jest pomocny przy rozpoznawaniu zaburzeń rytmu i zmian patologicznych w sercu takich między innymi jak: niedokrwienie mięśnia sercowego i zawał. Badanie elektrokardiograficzne umożliwia także ocenę częstości i rytmu pracy serca.  Aktywność elektryczną serca rejestrowana jest pod postacią obrazu graficznego drukowanego na papierze termicznym. Na podstawie wydruku z aparatu EKG ocenia się ewentualne uszkodzenia mięśnia sercowego. Wskazaniami medycznymi do przeprowadzenia 24 godzinnego badania pracy serca EKG metodą Holtera są w szczególności objawy zaburzeń pracy serca: kołatanie, ogólne osłabienie organizmu, zaburzenia równowagi, omdlenia czy zawroty głowy o nieznanej przyczynie. Badanie Holter EKG umożliwia szczegółową diagnostykę czynnościową zaburzeń pracy wskazując ewentualną:
 • bradykardię, gdy częstość pracy serca wynosi mniej niż 50-60 uderzeń/min,
 • tachykardię, gdy częstość pracy serca wynosi powyżej 100 uderzeń/min,<h5
gdy prawidłowa czynność pracy serca wynosić powinna 60-100 uderzeń/min. Oprócz tego w badaniu holterowskim jest możliwe zdiagnozowanie innych zaburzeń takich jak: kołatanie serca i migotanie przedsionków. Do objawów kołatania serca należą: przyspieszone bicie serca, ból serca oraz często ogólne osłabienie organizmu. Najczęstszym jednak zaburzeniem rytmu jest tzw. migotanie przedsionków. polega na bardzo szybkich i nieregularnych skurczach przedsionków serca (350?700/min). W czasie migotania przedsionków serce bije nieregularnie i w niewłaściwym rytmie i poprzez to nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do poszczególnych narządów. Migotanie przedsionków jest niebezpieczne dla zdrowia pacjenta ponieważ może doprowadzić do udaru niedokrwiennego mózgu, niepełnosprawności a nawet śmierci. Badanie elektrokardiograficzne ma zatem podstawowe znaczenie w diagnozowaniu chorób serca i jest szeroko wykorzystywane, tym bardziej, że jest badaniem bezinwazyjnym i bezbolesnym. Ważne jest również, że jest badaniem, w którym nie występują żadne powikłania a zatem jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta.
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
 • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
  pn-pt w godzinach 8.00-18.00
 • Połączenie telefoniczne na numer
  (54) 233-40-00
Tryb przyjęć pacjentów:
 • bezpłatnie – w ramach umowy z NFZ w zakresie działania poradni kardiologicznej,
 • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Cena badania:
 • 290.00 zł