SPIROMETRIA

Badanie spirometryczne polega na pomiarze objętości powietrza przesuwającego się z lub do układu oddechowego podczas oddychania. Pomiary spirometryczne dokonywane są z użyciem specjalistycznego urządzenia jakim jest aparat spirometryczny. Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów chory powinien wykonać kilka głębokich oddechów. W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik połączony specjalna rurką z aparatem spirometrycznym. Często badanemu zakłada się zacisk na nos, żeby powietrze oddechowe przechodziło w całości przez ustnik. Próby farmakologiczne polegają na wykonaniu pomiarów spirometrycznych po podaniu leków w aerozolu, które kurczą lub rozszerzają oskrzela; umożliwia to ocenę wrażliwości błony mięśniowej oskrzeli na poszczególne leki. Wyniki badań oraz wykresy graficzne dostarczają niezbędnych danych o ilości oraz stanie czynnościowym miąższu płucnego. Spirometria w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Barska wykonywana jest głównie na zlecenie poradni pulmunologicznej. Jej wykonanie jest wskazane w wielu schorzeniach chorób układu oddechowego i alergologicznych oraz po operacjach na miąższu płucnym, pozwalając często ustalić właściwe rozpoznanie oraz monitorować przebieg prowadzonej terapii. Spirometria jest podstawowym badaniem pozwalającym m.in. wykryć jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych tj. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Wykonuje się je również w celu diagnostyki niektórych schorzeń układu oddechowego, np.: zapalenia oskrzeli, rozedmy, czasami też po to, by wyjaśnić przyczyny duszności. Badanie to jest rtakże wykonywane w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego, szczególnie u pacjentów z tzw. grup ryzyka, np. osób narażonych na działanie szkodliwych gazów lub pyłów oraz palaczy papierosów. Badanie spirometryczne wymaga ścisłej współpracy pacjenta z badającym oraz właściwego zrozumienia istoty i sposobu wykonania badania przez chorego. Spirometria jest badaniem wysiłkowym, przeciwwskazanym w chorobach, w których wzrost ciśnienia w klatce piersiowej jest szkodliwy (tętniaki aorty, odwarstwienie siatkówki, krwioplucie, odma opłucnowa, świeży zawał serca i świeży udar mózgu).
Zapisy pacjentów do poradni możliwe poprzez:
  • Bezpośredni kontakt z Rejestracją Szpitala
    pn-pt w godzinach 8.00-18.00
  • Połączenie telefoniczne na numer
    (54) 233-40-00
Tryb przyjęć pacjentów:
  • bezpłatnie – w ramach umowy z NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • odpłatnie – w ramach przyjęć poza ubezpieczeniem zdrowotnym.
Cena badania:
  • 130.00 zł